Certifikáty

 

 

Spoločnosť RIGGERS s.r.o. je zapísaná na Úrade pre verejné obstarávanie do Zoznamu podnikateľov. Týmto potvrdzuje, že spoločnosť je bezúhonná, bez záväzkov v sociálnej a zdravotných poisťovniach a tiež nemá podlžnosti voči daňovému úradu a okresnému súdu. Spoločnosť sa môže uchádzať o zákazky v štátnych podnikoch alebo v spoločnostiach s účasťou štátu.