Prevetrávané zavesené fasády nachádzajú uplatnenie takmer na všetkých typologických druhoch budov. Sú vhodné rovnako pre realizáciu novostavieb ako aj rekonštrukciu starších objektov. Ich aplikácie nachádzame na fasádach reprezentačných komerčných objektov, nákupných a zábavných centier, administratívnych budov, zdravotníckych objektov,...
more