Riešenia

Komplexná obnova bytových domov a budov.

Komplexná obnova je v súčasnosti najschodnejšia cesta úspor spojených s bývaním. Obnova bytových domov zaznamenáva v súčasnosti rozmach.

Komplexná obnova zahŕňa tieto činnosti:

Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa, odstránenie či eliminovanie tepelných mostov, odstránenie hygienických nedostatkov (kondenzácia vodnej pary, plesne), zníženie nákladov na vykurovanie, zlepšenie tepelnej stability budov a zníženie nepríjemného prehrievania sa bytu pri súčasných skoro tropických horúčavách je výsledkom komplexnej obnovy bytového domu. Súčasťou komplexnej obnovy bytového domu by malo byť aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy domu tak, aby všetky radiátory dostávali optimálne množstvo tepla.