Balkóny a lódžie

Opravy balkónových a lódžiových konštrukcií  sú jednou zo základných súčastí obnovy bytových domov. Poškodenie býva často  rozsiahle a má bplyv aj na statické vlastnosti a funkčnosť objektu. Opravy sa často podceňujú, pričom balkóny a lódžie sú z hľadiska poveternosti a s prihliadnutím na použitie najviac zaťažované konštrukcie budov.

Všetky vrstvy sú zväčša pevne spojené a navzájom sa veľmi ovplyvňujú. Skladby konštrukcie musí byť navrhnutá a realizovaná tak, aby bola schopná dlhodobo odolávať extrémnemu zaťaženiu, ktoré na ňu pôsobí: veľké výkyvy tepla  ( -20 až + 40), vlhkosť, mráz, rozdielne tepelné rozťažnosti jednotlivých vrstiev, čistiace prostriedky atď. Kvôli tomu vyžadujú konštrukcie balkónov  a lodžií použitie špeciálnych materiálov v odskúšaných a certifikovaných systémoch. Správna skladba  a špeciálne materiály však ešte nemusia byť zárukou úspechu. Dôležitým faktorom je aj dodržiavanie technologických postupov.

 

V ponuke máme certifikovaný systém na opravu balkónov a lódžií od spoločnosti  PCI 

 

Čo je potebé riešiť pri návrhu :

Statiku konštrukcie

Tepelno-technické požiadavky

Skladbu konštrukcie a dilatačné polia dlažieb

Hydroizoláciu konštrukcie a odvod vody

Povrchovú úpravu

Vhodný návrh a upevnenie zábradlia