Referencie

Obnova bytového domu Donská 10, Košice

Rozsah prác:

 - Zateplenie strechy EPS + fólia
- Elektroinštalácia
- Zateplenie fasády kombinácia kontaktný systém STO a odvetraný systém VinyTherm
- Zateplenie pivničných priestorov 
- Rekonštrukcia vchodov, výmena dverí, omaľovanie vstupov  
- Obnova balkónov dodávka hliníkových zábradlí

Pripravujeme…

Nadsavba a zeteplenie objektu CPaP, J.A. Komenského 106 PB 

Pripravujeme…

Zateplenie domu Pružina 

Pripravujeme…

Zatepenie dvojdomov Šurabová

Pripravujeme…

Obnova bytového domu Nemocničná 990

Rozsah prác:

-  Zateplenie fasády kontaktný systém STO
- Obnova balkónov
- Okapový chodník
- Bleskozvod

Obnova bytového domu Hollého 508, Vrbové

Rozsah prác:

-  Zateplenie fasády odvetraným systém Vinytherm

Obnova bytového domu Lánska 925 

Rozsah prác:

-  Zateplenie fasády kontaktný systém STO
- Obnova balkónov
- Okapový chodník
– Bleskozvod

Zateplnie strechy domu Nemocničná 989, Považská Bystrica

Rozsah prác:

- Zateplenie strechy domu PUR dosky 100 mm + fólia  630m2

Obnova bytového domu Donská 9, Košice

Rozsah prác:

 - Zateplenie strechy EPS + fólia
- Elektroinštalácia
- Zateplenie fasády kombinácia kontaktný systém STO a odvetraný systém VinyTherm
- Zateplenie pivničných priestorov 
- Rekonštrukcia vchodov, výmena dverí, omaľovanie vstupov  
- Obnova balkónov dodávka hliníkových zábradlí
- Vyregulovanie 

Zateplenie rodinného domu Dedovec

 

Obnova bytového domu Nábrežná 432/2, Prievidza

Rozsah prác:

- Zateplenie fasády kontaktným systémom STO
- Rekonštrukcia balkónov dodávka hliníkových zábradlí 
- Zateplenie strechy montáž bleskozvodu


Zateplenie štítových stien bytového domu Považská Bystrica, Rozkvet 2009

Rozsah prác:

- Zateplenie štítových stien domu systémom Sto  660m2

Stavba rodinného domu Jelšové

- foto pripravujeme

Fasáda rodinný dom Súľov

- foto pripravujeme

Rekonštrukcia objektu reštaurácie Oáza

Rozsah prác:

-  Zateplenie kontaktným systémom STO  
- Zateplenie montovaným systémom VOX  Solid Brick
- Montáž okien, Nátery drevených konštrukcií
- Dokončovacie práce 

Fasáda rodinný dom Rusovce, Bratislava 

 - Zhotovenie fasády 370 m2

Izolácia spodnej časti stavby bytového domu, Považská Bystrica, Mierová 309 

Stavebné práce rodinný dom Hudsheim, Rakúsko

Rozsah prác:

-  Zateplenie kontaktným systémom STO 25 cm EPS
– Zateplenie montovaným systémom povrchová úprava drevo
– Montáž okien, dverí a zimnej záhrady
– Dokončovacie práce na dome

Zateplenie časti objektu Cementáreň Ladce

Rozsah prác:

- Zateplenie kontaktným systémom 800m2

Rekonštrukcia schodísk a vstupov domu, Bratislava, Belinského 6-8

Rozsah prác:

- Výmurovka a zateplenie schodísk domu 4 ks
- Výmena zvodov
– Výmena pivničných okien
– Výmena hliníkových dverí domu 4 ks
– Výmena presklení vestibulu 1 ks
– Výmena bleskozvodu
– Výmurovky výklenkov

Zateplenie vila Kunerad

Rozsah prác:

- Zateplenie kontaktným systémom STO EPS GRAYWALL  hr. 36 cm

Rekonštrukcia bytového domu Považská Bystrica,  Lánska 933

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm 1040m2
– Rekonštrukcia balkónov a  dodávka hliníkových konštrukcií 64 ks
– Maľovanie fasády 980m2
– Výmena parapiet na bytovom dome 600bm

Rekonštrukcia bytového domu Vrútky, 1.Čsl. Brigády 49 – 51

Rozsah prác:

- Zateplenie kontaktným systémom 730m2
– Rekonštrukcia balkónov 3 ks
- Rekonštrukcia strechy domu 450m2
- Zateplenie podstrešných priestorov
– Zateplenie pivničných priestorov
– Výmena bleskozvodu a montáž prístreškov

Rekonštrukcia schodísk a vstupov bytového domu Bratislava, Wolkrová 25-29

Rozsah prác:

- Výmurovka a zateplenie schodísk domu 5 ks
- Výmena zvodov
– Výmena pivničných okien
– Výmena hliníkových dverí domu 12 ks
– Výmena presklení vestibulu 2 ks
– Výmena bleskozvodu

Zateplenie štítových stien bytového domu Považská Bystrica, Rozkvet 2007

Rozsah prác:

– Zateplenie štítových stien domu 782m2

Sanácia fasády Zdravotného strediska Žilina, Hálkova 3

Rozsah prác:

–  Čistenie a premaľovanie fasády 1550m2
–  Kompletná sanácia fasády  600m2

Rekonštrukcia schodiska bytového domu Bratislava, Halová 7

Rozsah prác:

- Výmurovka a zateplenie schodiska domu 1 ks
- Výmena hliníkových dverí domu 3 ks

Rekonštrukcia bytového domu Zvolen, A.Hlinku 2359/4

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm 1477,5 m2
– Rekonštrukcia balkónov
– Montáž odvetranej fasády VinyCross 235m2  (Sokel)
- Výmena bleskozvodu

Rekonštrukcia bytového domu Košice, Levočská č.4

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm
– Rekonštrukcia balkónov

Zateplenie bytového domu Sokolov – Česká Republika

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm

Rekonštrukcia garážovej podlahy v CVTI SR

Výmena balkónového zábradlia Pribinova 1171, Púchov

Rekonštrukcia bytového domu Gogoľová 1882, Topoľčany

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm
– Rekonštrukcia balkónov – dodávka hliníkových konštrukcií
– Dodávka prístreškov
– Zateplenie pivničných priestorov
– Náter sokla

Parkovacia plocha 900 m2, ul. M.R.Štefánika

Rekonštrukcia bytového domu Nemocničná č.989, PB

Rekonštrukcia bytového domu Nemocničná č.990, PB

Rekonštrukcia bytového domu Pribinová 1171, Púchov

Rozsah prác:

– Montáž odvetranej fasády VinyTherm 
– Dodávka hliníkových konštrukcií balkónov 

Zateplenie budovy Púchov

Zateplenie domov Jablůnka CZ

no images were found

Oprava oplechovaním svetlíkov PSL a.s.