Strecha

Do rekonštrukcie bytových domov putujú v súčasnosti nemalé finančné prostriedky. Dôvodom je snaha o zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, predĺženie životnosti panelákov, ale aj zníženie nákladov jednotlivých domácností. Pri obnove bytového domu sa odporúča investovať nielen do zateplenia a výmeny okien, ale aj kompletnej rekonštrukcie strechy.

V dnešnej dobe je na výber množstvo materiálov používaných na hydroizoláciu a tepelnú izoláciu striech, líšia sa v spôsobe pokládky a kotvenia, tieto by mali byť popísané v technologickom predpise od jednotlivých výrobcov.

Aby bola rekonštrukcia strechy čo najkvalitnejšie vyhotovená je potrebné mať dokonale spracovanú technickú dokumentáciu celej obnovy strechy domu.  Je nevyhnutné vždy podrobne zdokumentovať realizačný postup jednotlivých detailov, návrh izolácie, hrúbky izolácie a samotnej hydroizolačnej krytiny. 

Ďalším dôležitým faktorom kvalitnej obnovy strechy je realizačná firma ktorá by mala mať ľudí zaškolených pre prácu s konkrétnymi materiálmi, prípadne certifikát alebo licenciu na zvolený materiál či technológiu.

 

hp-roof