Kopility – schodiská

Súčasťou panelových domov často bývajú kopilitové zasklenia, ktoré sa zabudovávali do obvodového plášťa najmä v miestach, ktoré vyžadovali istý stupeň presvetlenia. Preto boli zabudovávané najmä v priestoroch schodísk, poprípade v prístupových priestoroch k nim, alebo pri vstupoch do domov a pod.

Kopility alebo schodiskové zostavy (presklenia) bytových domov v dnešnej dobe nezodpovedajú parametrom na úsporu energie a často krát sú v katastrofálnom stave.  Cez staré okna fúka, konštrukcie sú skorodované, prípadne inak poškodené. Opravy týchto častí domu sú preto nevyhnutnosťou a často krát sú vykonávané ako prvé opravy, ktoré sú súčasťou obnovy fasády domu.